Zoeken
Contactgegevens
  Louwesweg 6
1066 EC  Amsterdam
Postbus 90440
1006 BK  Amsterdam
020 - 512 93 33
info@slz.nl
Voor het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp kunt u hier klikken
Suggestie of klacht
Suggestie, klacht of compliment? Verstuur ze eenvoudig.

Suggesties & klachten

Obesitas

IG in de Ziekenhuiskrant

Integrative Medicine binnen kindergeneeskunde in Slotervaartziekenhuis

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam organiseerde op 4 april voor haar eigen medisch specialisten en huisartsen uit de regio een symposium over integrative medicine (IM). Tijdens die druk bezochte bijeenkomst werden de zin en de zorgvuldige selectie van evidence based behandelwijzen als aanvulling op de reguliere zorg toegelicht en onderbouwd. Meer specifi ek werd er ingegaan op de positieve effecten van IM binnen de kindergeneeskunde waarmee het Slotervaartziekenhuis in 2004 kennismaakte op initiatief van kinderarts Ines von Rosenstiel en klinisch psycholoog Rosalie Koolen.

Uitgangspunt bij IM is de visie dat naast een holistisch mensbeeld er een veranderde rol van arts en patiënt bestaat. De arts is meer coachend en de patiënt is mederegisseur in de behandeling van zijn/haar ziekte. Ook bij de behandeling van kinderen kan deze visie een waardevolle invalshoek zijn bij de diagnose en therapie.

Zelf ervaren

IM kent veel facetten. In het Slotervaartziekenhuis is ervoor gekozen om met een beperkt aantal goed onderbouwde en getoetste aanvullende behandelmethoden te werken met het accent op de zogenaamde Mind/Bodytechnieken en life-style coaching. Deze zijn er in wezen op gericht de     zelfwerkzaamheid en het zelfherstellend vermogen van het kind aan te spreken en te stimuleren. Mind/Bodytechnieken zijn bijvoorbeeld zeer effectief bij overgewicht en obesitas, veroorzaakt door een verstoord eetgedrag. Het kind wordt in een tijdsbestek van twee jaar geleerd het eetprobleem bij zichzelf te herkennen en te erkennen. Tegelijkertijd krijgt het oefeningen om een gezond eetgedrag aan te leren. Het zelf ervaren speelt daarbij steeds een grote rol. Ook de ouders worden erbij betrokken.

Rustgevende geuren

Andere nuttige non-farmacologische behandelmethoden die (poli)klinisch worden toegepast zijn ontspanningsoefeningen bij spanningshoofdpijn, functionele buikpijn of lichte slaapproblemen. Om een prettige ziekenhuissfeer te creëren worden periodiek en kortdurend rustgevende geuren verneveld zoals mandarijn, citroen, sinaasappel, lavendel en bergamot. En ontspannende natuurgeluiden en muziek ten gehore gebracht. Ook kan de kinderart naast het gebruik van een gezonde voeding, probiotica voorschrijven om de darmfl ora van het kind te herstellen, bijvoorbeeld na gebruik van antibiotica of bij obstipatie. Tot slot wordt op de couveuse- en zuigelingenafdeling babymassage toegepast. Het Slotervaartziekenhuis wil nu in samenspraak met de verschillende deskundigen IM ziekenhuisbreed gaan implementeren.

Lees hier het origineel