Zoeken
Contactgegevens
  Louwesweg 6
1066 EC  Amsterdam
Postbus 90440
1006 BK  Amsterdam
020 - 512 93 33
info@slz.nl
Voor het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp kunt u hier klikken
Suggestie of klacht
Suggestie, klacht of compliment? Verstuur ze eenvoudig.

Suggesties & klachten

Obesitas

Introductie Integratieve Geneeskunde

Samen beter worden

NIEUW

Er is speciaal voor kinderen een website over integrative medicine ingericht op

www.samenbeterworden-slz.nl.

In de laatste 30 jaar heeft Integratieve Geneeskunde zijn intrede gedaan in de reguliere gezondheidszorg, m.n. in de Verenigde Staten, Canada, Engeland als ook Duitsland. Enerzijds zijn daarvoor factoren verantwoordelijk op het vlak van veranderingen in sociaal en economisch opzicht, anderzijds gaat het om factoren die liggen op inhoudelijke terreinen.

Heeft de conventionele geneeskunde zijn grootste winst in het behandelen van acute ziektebeelden en staat de grote kunde van chirurgische en farmacologische interventies centraal;  bij Integratieve Geneeskunde is nadrukkelijk ook een aanbod beschikbaar voor chronische en complexe ziektebeelden. De verbinding tussen lichaam en psyche maakt onlosmakelijk onderdeel uit van Integratieve Geneeskunde.  De combinatie tussen reguliere en bewezen complementaire behandeltechniek geeft “het beste uit twee werelden onder een dak”.