Zoeken
Contactgegevens
  Louwesweg 6
1066 EC  Amsterdam
Postbus 90440
1006 BK  Amsterdam
020 - 512 93 33
info@slz.nl
Voor het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp kunt u hier klikken
Suggestie of klacht
Suggestie, klacht of compliment? Verstuur ze eenvoudig.

Suggesties & klachten

Obesitas

Obesitas

De integrale benadering bij kinderen met overgewicht legt de nadruk op het zelfmanagement. Kinderen worden in staat gesteld de problematiek in eigen hand te nemen en er wordt aandacht besteed aan de wisselwerking tussen lichaam en geest. Niet alleen fysieke training vindt plaats maar ook psychosociale training.

De kinderen worden vanuit de regio via de GGD, Amsterdam Thuiszorg en de huisarts verwezen naar het behandelprogramma. De primaire hulpvraag is gewichtsstabilisatie danwel gewichtsreductie. De nadruk vanuit de hulpverleners ligt op het verbeteren van het zelfbeeld en het vergroten van het probleem oplossend gedrag van de kinderen.

In de onderzoeksfase wordt een bezoek aan de kinderarts gebracht, krijgen de kinderen een glucosetolerantie test en worden vragenlijsten ingevuld. De kinderen krijgen een formulier mee om gedurende een week de voeding en het bewegingspatroon te registreren. Hierna volgt een tweede bezoek aan de kinderarts waarin het verdere beleid bepaald wordt.

Aan het grootste gedeelte van de kinderen wordt in de eerste fase informatie verstrekt door een voedingsdeskundige/diëtiste, waarna er samen met de pedagogisch medewerker en de bewegingsdeskundige/fysiotherapeut aanpassingen van de voeding en het bewegingspatroon plaatsvinden.

Ook worden er door de klinisch psycholoog groepsbehandelingen ingezet, waaraan zowel kinderen als ouders deelnemen.  Motiverende gespreksvorming is een belangrijk onderdeel van de behandelstrategie.