Zoeken
Contactgegevens
  Louwesweg 6
1066 EC  Amsterdam
Postbus 90440
1006 BK  Amsterdam
020 - 512 93 33
info@slz.nl
Voor het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp kunt u hier klikken
Suggestie of klacht
Suggestie, klacht of compliment? Verstuur ze eenvoudig.

Suggesties & klachten

Obesitas

Pain free pediatrics

Bij pain free pediatrics gaat het om pijnbestijding bij kinderen. De bewezen effectieve en complementaire vorm van pijnbestrijding bestaat uit het toedienen van sucrose. Een veilige manier om kleine kinderen met een natuurlijk middel minder pijn te laten ervaren.

Het pijnstillend effect wordt nagestreefd bij ingrepen die voor kinderen pijnlijk zijn. Het wordt bijvoorbeeld toegepast bij het inbrengen van een infuus, bij verschillende puncties, bij het inbrengen van een navellijn, bij hielprikken of het inbrengen van een blaaskatheter.

De sucrose wordt 2 minuten voor de pijnlijke ingreep in de wangzak gedruppeld. Het pijnstillend effect duurt ongeveer acht minuten, en kan max. 3 maal per dag met tussenpozen van 1 uur gegeven worden.