Zoeken
 
Contactgegevens
 

Louwesweg 6
1066 EC  Amsterdam

Postbus 90440
1006 BK  Amsterdam

 

 020 - 512 93 33

   info@slz.nl
Suggestie of klacht
Suggestie, klacht of compliment? Verstuur ze eenvoudig.

Suggesties & klachten

Waar vinden de ingrepen plaats?

Het Liesbreukbehandelcentrum Amsterdam maakt onderdeel uit van het Slotervaartziekenhuis. Van de zeven operatiekamers die het Slotervaartziekenhuis telt zijn er twee speciaal ingericht voor het uitvoeren van liesbreukoperaties volgens de laparoscopische methode.