Zoeken
Contactgegevens
  Louwesweg 6
1066 EC  Amsterdam
Postbus 90440
1006 BK  Amsterdam
020 - 512 93 33
info@slz.nl
Voor het telefoonnummer van de Spoedeisende Hulp kunt u hier klikken
Suggestie of klacht
Suggestie, klacht of compliment? Verstuur ze eenvoudig.

Suggesties & klachten

Liesbreukbehandelcentrum

Waar vinden de ingrepen plaats?

Het Liesbreukbehandelcentrum Amsterdam maakt onderdeel uit van het Slotervaartziekenhuis. Van de zeven operatiekamers die het Slotervaartziekenhuis telt zijn er twee speciaal ingericht voor het uitvoeren van liesbreukoperaties volgens de laparoscopische methode.